TMAP® Quality for cross-functional teams

TMAP® Quality for cross-functional teams.

In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality” die verder gaat dan testen alleen.

Deze training biedt alle mensen in een high-performance IT delivery team (zoals DevOps of Scrum) de vereiste kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het inbouwen van kwaliteit in hun IT-systeem en het geven van vertrouwen dat de nagestreefde business value kan worden geleverd.

Deze training is gebaseerd op het boek “Quality for DevOps teams”. Daarnaast bereidt deze driedaagse cursus de deelnemers voor op het ‘TMAP: Quality for cross-functional teams’ (QCFT) examen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de ‘tmapcert’ website.

Doelgroep: Beginnende testers en/of testers die het ‘TMAP: Quality for cross-functional teams’ certificaat willen halen.

Voorkennis: Geen specifieke voorkennis benodigd.
                        Kennis en ervaring met DevOps en Scrum is een pré.

Programma: De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery,
 • IT delivery modellen, met name DevOps,
 • Cross-functionele teams en continuous quality engineering,
 • De “whole-team” benadering en relevantie voor Dev- en Ops-mensen,
 • QA-& test topics zoals:
  Reviewing en pull-requests, en
  Continuous improvement
 • Continuous everything, testautomatisering en CI/CD-pijplijn,
 • Totale kosten van kwaliteit,
 • Indicatoren, rapportage en “alerting”,
 • Kwaliteitsmaatregelen,
 • Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden,
 • Testvariëteiten, zoals perfomance-, usability-, security testing,
 • Experience-based testen: exploratory testing en mob testing,
 • Testontwerp:
  Grenswaardenanalyse,
  Paden dekking,
  Conditie gebaseerd testen,
  Code coverage en
  Mutation testing.

Resultaat: Deze driedaagse cursus bereidt de deelnemers voor op het ‘TMAP: Quality for cross-functional teams’ (QCFT) examen. Het examen kan optioneel worden afgelegd.

Cursus/materiaal: Zowel het cursusmateriaal als het boek worden digitaal verstrekt.

Aantal dagen: 3 dagen.

Prijs:  € 1299,- (excl. BTW en examen à € 250,- exclusief BTW, incl. cursusmateriaal en catering).

Plan een datum.

Op aanvraag

3 dagen
1299
 • Op aanvraag
 • Leusden
 • 9:15 – 16:45
 • (excl. BTW en examen à € 250,- exclusief BTW, incl. cursusmateriaal en catering)
© 2023 Praegus Academy B.V.